SÀN CÂN 5 TẤN - Digi, Ohaus, Tps, USA, Yaohua, Cân Điện Tử

SÀN CÂN 5 TẤN - Digi, Ohaus, Tps, USA, Yaohua, Cân Điện Tử

SÀN CÂN 5 TẤN - Digi, Ohaus, Tps, USA, Yaohua bộ hiển thị số DIGI 28SS xuất xứ JAPAN, T31P xuất xứ OHAUS, TPS DH xuất xứ Taiwan, A12 xuất xứ Taiwan...

Các mức cân tương ứng với giá trị độ chia kiểm: 500kg-0.5kg, 1000kg-0.5kg, 2000kg-0.5kg, 3000kg-0.5kg, 5000kg-1kg, …

Kích thước sàn cân: 80x1200cm, 1000x1000cm, 1200x1200cm, 1500x1500cm…(khung sàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell

Xem chi tiết :

SÀN CÂN 3 TẤN - Digi, Ohaus, Tps, USA, Yaohua, Cân Điện Tử

SÀN CÂN 3 TẤN - Digi, Ohaus, Tps, USA, Yaohua, Cân Điện Tử

SÀN CÂN 3 TẤN - Digi, Ohaus, Tps, USA, Yaohua bộ hiển thị số DIGI 28SS xuất xứ JAPAN, T31P xuất xứ OHAUS, TPS DH xuất xứ Taiwan, A12 xuất xứ Taiwan...

Các mức cân tương ứng với giá trị độ chia kiểm: 500kg-0.5kg, 1000kg-0.5kg, 2000kg-0.5kg, 3000kg-0.5kg, 5000kg-1kg, …

Kích thước sàn cân: 80x1200cm, 1000x1000cm, 1200x1200cm, 1500x1500cm…(khung sàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell

Xem chi tiết :

SÀN CÂN 2 TẤN - Digi, Ohaus, Tps, USA, Yaohua, Cân Điện Tử

SÀN CÂN 2 TẤN - Digi, Ohaus, Tps, USA, Yaohua, Cân Điện Tử

SÀN CÂN 2 TẤN - Digi, Ohaus, Tps, USA, Yaohua bộ hiển thị số DIGI 28SS xuất xứ JAPAN, T31P xuất xứ OHAUS, TPS DH xuất xứ Taiwan, A12 xuất xứ Taiwan...

Các mức cân tương ứng với giá trị độ chia kiểm: 500kg-0.5kg, 1000kg-0.5kg, 2000kg-0.5kg, 3000kg-0.5kg, 5000kg-1kg, …

Kích thước sàn cân: 80x1200cm, 1000x1000cm, 1200x1200cm, 1500x1500cm…(khung sàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell

Xem chi tiết :

SÀN CÂN 1 TẤN - Digi, Ohaus, Tps, USA, Yaohua, Cân Điện Tử

SÀN CÂN 1 TẤN - Digi, Ohaus, Tps, USA, Yaohua, Cân Điện Tử

SÀN CÂN 1 TẤN - Digi, Ohaus, Tps, USA, Yaohua bộ hiển thị số DIGI 28SS xuất xứ JAPAN, T31P xuất xứ OHAUS, TPS DH xuất xứ Taiwan, A12 xuất xứ Taiwan...

Các mức cân tương ứng với giá trị độ chia kiểm: 500kg-0.5kg, 1000kg-0.5kg, 2000kg-0.5kg, 3000kg-0.5kg, 5000kg-1kg, …

Kích thước sàn cân: 80x1200cm, 1000x1000cm, 1200x1200cm, 1500x1500cm…(khung sàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ

Xem chi tiết :

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ DI 100KG,300KG - CÂN CƯỜNG THỊNH PHÁT

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ DI 100KG,300KG - CÂN CƯỜNG THỊNH PHÁT

Cân bàn điện tử DIGI 28SS bộ hiển thị số DIGI 28SS xuất xứ JAPAN với đa dạng tính năng: Trừ bì, chuyển đổi đơn vị, nhấn về  0 khi cân bị dao động, thông báo PIN yếu, kết nối với máy tính, máy in, máy quét, phần mềm bán hàng, bảng đèn hiển thị phụ thông qua cổng giao tiếp RS232, nhấn nút in trực tiếp trên cân, calipration dễ dàng, đèn

Xem chi tiết :

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG 0977975865 TẠI CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

CÂN ĐẾM SỐ LƯỢNG 0977975865 TẠI CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

Website: Cancuongthinhphat.vn

Hotline: 0977 975 865 - liên hệ 24/7 để được hỗ trợ tư vấn.

Cân đếm và hướng dẫn sử dụng cân đếm số lượng vật mẫu

  • Max: 3kg, 6kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg

  • Bước nhảy: 0.1kg, 0.2kg, 0.5kg, 1kg

Cân đếm số lượng điện tử - giải pháp lý tưởng trong kinh doanh cho CÔNG NGHIỆP

Trong kinh doanh các mặt hàng sản

Xem chi tiết :

CÂN TREO 0977975865 TẠI CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

CÂN TREO 0977975865 TẠI CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

Website: Cancuongthinhphat.vn

Hotline: 0977 975 865 - liên hệ 24/7 để được hỗ trợ tư vấn.

Cân treo và hướng dẫn sử dụng cân treo, cân móc treo

  • Max: 100kg, 500kg, 1000kg, 1500kg, 2000kg, 3000kg, 5000kg...

  • Bước nhảy: 0.1kg, 0.2kg, 0.5kg, 1kg, 2kg

Cân TREO điện tử - giải pháp lý tưởng trong kinh doanh cho CÔNG NGHIỆP

Trong kinh doanh các mặt hàng sản phẩm luôn cần

Xem chi tiết :

CÂN NHÀ BẾP 0977975865 TẠI CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

CÂN NHÀ BẾP 0977975865 TẠI CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

Website: Cancuongthinhphat.vn

Hotline: 0977 975 865 - liên hệ 24/7 để được hỗ trợ tư vấn.

Cân nhà bếp và hướng dẫn sử dụng cân nông sản

  • Max: 3kg, 6kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg...

  • Bước nhảy: 0.1g, 0.5g, 1g, 2g

Cân NHÀ BẾP điện tử - giải pháp lý tưởng trong kinh doanh cho NÔNG SẢN

Trong kinh doanh các mặt hàng sản phẩm luôn cần

Xem chi tiết :

CÂN SÀN 0977975865 TẠI CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

CÂN SÀN 0977975865 TẠI CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

Website: Cancuongthinhphat.vn

Hotline: 0977 975 865 - liên hệ 24/7 để được hỗ trợ tư vấn.

Cân sàn và hướng dẫn sử dụng cân sàn

  • Max: 300kg, 600kg, 1000kg, 1500kg, 2000kg, 3000kg...

  • Bước nhảy: 05Kg, 1Kg, 2Kg

Cân SÀN điện tử - giải pháp lý tưởng trong kinh doanh cho ngành công nghiệp 

Trong kinh doanh các mặt hàng sản phẩm luôn cần đến thiết bị đo lường như

Xem chi tiết :

CÂN THỦY SẢN 0977975865 TẠI CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

CÂN THỦY SẢN 0977975865 TẠI CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

Website: Cancuongthinhphat.vn

Hotline: 0977 975 865 - liên hệ 24/7 để được hỗ trợ tư vấn.

Cân thủy sản và hướng dẫn sử dụng cân điện tử thủy sản

  • Max: 3kg, 6kg, 10kg, 15kg, 20kg, 30kg

  • Bước nhảy: 1g, 2g, 5g

Cân thủy sản điện tử - giải pháp lý tưởng trong kinh doanh

Trong kinh doanh các mặt hàng sản phẩm luôn cần đến thiết bị đo

Xem chi tiết :