CÂN KẾT NỐI - CÂN CƯỜNG THỊNH PHÁT - KẾT NỐI CÂN 0977 975 865

CÂN KẾT NỐI - CÂN CƯỜNG THỊNH PHÁT - KẾT NỐI CÂN ll Cancuongthinhphat.vn.

CÔNG TY TNHH CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

  • Hotline:      0977 975 865 - 0903 665 012
  • Kỹ thuật:   0977 433 056
  • Website:    www.cancuongthinhphat.vn

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT NGÀY CÀNG TIÊN TIẾN, KHÁCH HÀNG NGÀY CÀNG MỞ RA NHU CẦU THÊM VỀ VẤN ĐỀ CÂN

Xem chi tiết :

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ II 3000kg.cancuongthinnhphat.vn

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ II 3000kg.cancuongthinnhphat.vn

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ DIGI - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân SÀN ĐIỆN TỬ DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 500kg – 1000kg – 1500kg – 2000kg – 2500kg – 3000kg – 4000kg – 5000kg…

♥ Kích thước sàn cân: 80x1.2m, 1x1m, 1,2x1,2m, 1,5x1,5m, hoặc kích thước theo yêu cầu_…(khung bàn cân có chống tải an toàn để

Xem chi tiết :

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ II 2000kg.cancuongthinnhphat.vn

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ II 2000kg.cancuongthinnhphat.vn

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ DIGI - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân SÀN ĐIỆN TỬ DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 500kg – 1000kg – 1500kg – 2000kg – 2500kg – 3000kg – 4000kg – 5000kg…

♥ Kích thước sàn cân: 80x1.2m, 1x1m, 1,2x1,2m, 1,5x1,5m, hoặc kích thước theo yêu cầu_…(khung bàn cân có chống tải an toàn để

Xem chi tiết :

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ II 1000KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ II 1000KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ DIGI - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân SÀN ĐIỆN TỬ DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 500kg – 1000kg – 1500kg – 2000kg – 2500kg – 3000kg – 4000kg – 5000kg…

♥ Kích thước sàn cân: 80x1.2m, 1x1m, 1,2x1,2m, 1,5x1,5m, hoặc kích thước theo yêu cầu_…(khung bàn cân có chống tải an toàn để

Xem chi tiết :

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ II 500KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ II 500KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ DIGI - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân SÀN ĐIỆN TỬ DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 500kg – 1000kg – 1500kg – 2000kg – 2500kg – 3000kg – 4000kg – 5000kg…

♥ Kích thước sàn cân: 80x1.2m, 1x1m, 1,2x1,2m, 1,5x1,5m, hoặc kích thước theo yêu cầu_…(khung bàn cân có chống tải an toàn để

Xem chi tiết :

CÂN GHẾ NGỒI II 500KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI II 500KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI DIGI 28SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân GHẾ NGỒI DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 60kg – 100kg – 150kg – 200kg – 250kg – 300kg – 400kg – 500kg…

♥ Kích thước bàn cân: 40x50cm_50x60cm_…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

♥ Cảm biến lực

Xem chi tiết :

CÂN GHẾ NGỒI II 300KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI II 300KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI DIGI 28SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân GHẾ NGỒI DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 60kg – 100kg – 150kg – 200kg – 250kg – 300kg – 400kg – 500kg…

♥ Kích thước bàn cân: 40x50cm_50x60cm_…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

♥ Cảm biến lực

Xem chi tiết :

CÂN GHẾ NGỒI II 200KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI II 200KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI DIGI 28SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân GHẾ NGỒI DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 60kg – 100kg – 150kg – 200kg – 250kg – 300kg – 400kg – 500kg…

♥ Kích thước bàn cân: 40x50cm_50x60cm_…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

♥ Cảm biến lực

Xem chi tiết :

CÂN GHẾ NGỒI II 100KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI II 100KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN GHẾ NGỒI DIGI 28SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân GHẾ NGỒI DIGI-28SS  hãng sản xuất Digi – Nhật Bản 

♥ Các mức cân: 60kg – 100kg – 150kg – 200kg – 250kg – 300kg – 400kg – 500kg…

♥ Kích thước bàn cân: 40x50cm_50x60cm_…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

♥ Cảm biến lực

Xem chi tiết :

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ II 30KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ II 30KG.cancuongthinnhphat.vn

CÂN THỦY SẢN ĐIỆN TỬ SUPER SS - CÂN ĐIỆN TỬ CƯỜNG THỊNH PHÁT

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM:

♠ Cân THỦY SẢN điện tử  SUPER SS  hãng sản xuất Yaohua – Đài Loan

♥ Các mức cân: 3kg – 6kg – 10kg – 15kg – 20kg – 25kg – 30kg

♥ Kích thước bàn cân: 19x23cm…(khung bàn cân có chống tải an toàn để bảo vệ loadcell khi bị quá tải)

Xem chi tiết :

KẾT NỐI CÂN CƯỜNG THỊNH PHÁT 2020

circle, color, facebook iconFacebook.cancuongthinhphat.vn

circle, color, google iconZalo.cancuongthinhphat.vn

circle, color, youtube iconYoutube.ctps sale cân

circle, color, google iconGoogle+.ctps sale cân

Google.site.candientu77hcm

Google.map.cancuongthinhphat.vn

circle, color, google iconSkype.Cân CTPS Sale

   Liên hệ kỹ thuật sữa chữa: Mr Khánh

      0795.777.657 - 0903.665.012

 

   HỖ TRỢ BÁO GIÁ MUA HÀNG       

        Email 1: sale@cancuongthinhphat.vn

        Email 2: candientu77@gmail.com